Inscriere

Program inscrieri: Luni – Vineri  13:00 – 17:00

Inscrierile la cursurile organizate de Colegiul Universitar Black Sea se fac in sistem continuu.

Documentele necesare la inscriere sunt:

  • fişa de înscriere conform formularului tip;
  • diploma de bacalaureat, în original si copie legalizata;
  • actul de naştere în copie legalizată;
  • adeverinţa medicală si fisa vaccinuri;
  • VDRL si MRF
  • copie CI